Header image  
OGRODY • PARKI • TERENY ZIELENI  
line decor
  STRONA GLÓWNA   ::  
line decor
   
 
O mnie...
  mgr inż. Małgorzata Werhun-Popiołek

Jestem absolwentką Akademii Rolniczej w Krakowie. Ukończyłam Międzyuczelniane Studium Podyplomowe Terenów Zieleni na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej i Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Podyplomowe Studium Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Mój dorobek zawodowy obejmuje liczne projekty i realizacje ogrodów, parków oraz obiektów zieleni miejskiej na terenie Podbeskidzia, Śląska i Wielkopolski.

Lata 1991-2005:

- zaprojektowanie i wykonanie kilkudziesięciu ogrodów przydomowych na terenie Śląska i Podbeskidzia,
- projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Jaworzu,
- projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Bielsku - Białej,
- projekt ogrodu dydaktycznego przy szkole podstawowej i gimnazjum w Bielsku-Białej,
- projekt ogrodu dydaktycznego przy Nadleśnictwie Sucha Beskidzka,
- pierwsze miejsce w konkursie na projekt zagospodarowania otoczenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej   "Pszczyńskie Żubry" w Jankowicach.

Od roku 2005:
Miasto Konin
- projekt rewaloryzacji zabytkowego cmentarza z okresu I wojny światowej,
- projekt zagospodarowania otoczenia zabytkowego słupa milowego,
Miasto Golina
- projekt rewaloryzacji i rewitalizacji Parku Miejskiego,
- projekt rewitalizacji placu Kazimierza Wielkiego,
Miasto Kalisz
- projekt zagospodarowania skweru miejskiego przy ul. Rzemieślniczej,
- projekty rewaloryzacji wybranych wnętrz parkowych w zabytkowym Parku Miejskim,
Gmina Orchowo
- projekty zagospodarowania otoczenia zabytkowych kościołów w Orchowie,
- projekt rewaloryzacji i rewitalizacji parku w Linówcu,
- projekt rewaloryzacji i rewitalizacji parku w Myślątkowie,
Gmina Opatówek
- projekt skweru,
Województwo wielkopolskie
- projekty zagospodarowania ogrodów przydomowych.

Od 2005 roku pracuję jako nauczyciel przedmotów zawodowych w technikum architektury krajobrazu
w  Zespole Szkół Budowlanych w Koninie.